‘Duurzame Teelt’ officieel van start

Lamb Weston / Meijer helpt aardappeltelers met verduurzaming

Gezonde aardappelteelt met rendement. Dit is de doelstelling waarin Lamb Weston / Meijer haar telers wil ondersteunen. Daarom heeft de aardappelverwerker in samenwerking met het Centrum voor Landbouw & Milieu (CLM) een ‘Duurzame Teelt’ plan ontwikkeld, dat samen met telers wordt uitgewerkt in de praktijk. Dit jaar gaat Duurzame Teelt van start, eerst in Nederland en de komende jaren ook internationaal. Dinsdag 10 juli presenteerde Lamb Weston / Meijer haar Duurzame Teelt plan officieel aan de buitenwereld,  op akkerbouwbedrijf Monnikenhof van teler Arnold Timmerman in het Zeeuwse Kattendijke.

Centraal thema van Duurzame Teelt is bodemgezondheid. “Dat is de kern van dit plan, dat erop is gericht om duurzame landbouw ook bedrijfseconomisch haalbaar te maken”, zegt Dirk Peters, Agronoom bij Lamb Weston / Meijer. “De vier andere thema’s zijn broeikasgassen, watergebruik, biodiversiteit en gewasbeschermingsmiddelen. Op al deze thema’s meten we de prestaties en werken we samen met de telers om deze steeds verder te verbeteren.”

Het plan bevat allerlei praktische verbeterslagen zoals specifieke bemesting op basis van gps-technologie, het monitoren en optimaliseren van het vocht in de bodem via -aan een app gekoppelde- vochtsensoren, en het biologisch bestrijden van aaltjes. In het veld en op het bedrijf van Arnold Timmerman kregen zo’n 40 Zeeuwse telers uitleg over bodemgezondheid, de invloed van bemesting op de groei en gezondheid van planten en het praktisch gebruik van informatie uit satellietbeelden.

Het Duurzame Teelt plan is in 2017 ontwikkeld door Lamb Weston / Meijer en CLM Onderzoek en Advies, waarna het sinds begin dit jaar is getest in Nederland met acht telers in drie regio’s. “Samen zijn we met die thema’s aan de slag gegaan om duurzame teelttechnieken uit te testen, nulmetingen te doen, ervaringen te delen en nieuwe oplossingen te zoeken”, zegt Dirk Peters.

Oplossingen die nodig zijn, voor de uitdagingen waarvoor de landbouw zich gesteld ziet. “Een zekere en veilige voedselproductie voor toekomstige generaties is een bekend mondiaal thema”, zegt John Wiskerke, Director Strategic Supply Chain & Ambient Business bij Lamb Weston / Meijer. “Dat biedt kansen voor de aardappel, die van alle landbouwgewassen de meeste calorieën en goede voedingsstoffen per hectare oplevert, en die met relatief weinig water en bemesting kan worden geteeld.”

Ook hij benadrukt het belang van nauwe samenwerking met de telers. John Wiskerke: “We koppelen theoretische kennis aan de praktijk en streven naar voortdurende verbetering. Uitgangspunt is een gezond rendement voor de telers met behoud van bodemgezondheid. In onze visie is dat de kern van duurzame landbouw. Met een steeds lagere impact op milieu en leefomgeving, een gezonde bodem en verbeterde opbrengsten realiseren.”