Burenhulp bespaart energieverbruik van 300 woningen

Lamb Weston / Meijer en Wiskerke Onions bouwen volop aan restwarmtekoppeling

Lamb Weston / Meijer en Wiskerke Onions zijn druk bezig met de aanleg van een restwarmtekoppeling tussen beide, naast elkaar gelegen bedrijven. Zij leggen warmtewisselaars, buizensystemen en een installatie voor het meten en monitoren van het energieverbruik aan. Via dit systeem vloeit overtollige warmte van Lamb Weston / Meijer naar Wiskerke Onions. Beide buren besparen hiermee het jaarlijkse energieverbruik van 300 huishoudens.

‘We liggen mooi op schema om eind juni 2018 de nieuwe installatie in gebruik te nemen’, zegt Erik de Been namens Lamb Weston / Meijer. ‘Dan begint de periode dat we onze uienoogst gaan drogen’, voegt directeur Chayenne Wiskerke van Wiskerke Onions toe. ‘Zo kunnen we gelijk valideren welke milieuwinst we met deze nieuwe installatie realiseren.’

Green Deal

Het restwarmteproject van beide agrarische bedrijven past in het maatschappelijke beleid van de Provincie Zeeland gericht op het bevorderen van de energietransitie (verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen). Daarom heeft de Provincie Zeeland een Green Deal met de Rijksoverheid gesloten, van waaruit Provincie Zeeland een subsidie van bijna €800.000 voor dit project heeft verstrekt. De totstandkoming van het project is gefaciliteerd door het platform Smart Delta Resources, een samenwerkingsverband van elf energie- en grondstof-intensieve bedrijven in de zuidwestelijke Deltaregio, waaronder Lamb Weston / Meijer.

Warmteuitwisseling

Na processen als het schillen van aardappelen via stoomschillers, en het voorbakken van aardappelproducten, heeft Lamb Weston / Meijer energie over die van te lage kwaliteit is voor andere delen van het productieproces. Voor het naastgelegen Wiskerke Onions, is deze energie goed bruikbaar om de uienoogst te drogen. Daarom vangt Lamb Weston / Meijer deze energie af via warmtewisselaars. Deze warmen water op, dat vervolgens naar Wiskerke Onions stroomt. Na afgifte van warmte vloeit het afgekoelde water weer terug naar deze warmtewisselaars, om weer op te warmen in het productieproces van Lamb Weston / Meijer.

Besparingspotentieel

Zodra de nieuwe installatie in juni 2018 in gebruik wordt genomen, kunnen beide partners precies meten hoeveel energie ze besparen. Het verwachte besparingspotentieel is zo’n 500.000 m3 aardgas en een verminderde uitstoot van zo’n 875 ton CO2. Ruwweg is dit het jaarlijkse energieverbruik van 300 huishoudens. Wiskerke Onions betaalt het leeuwendeel van de investering van €1,6 miljoen. Verder ontvangen Wiskerke Onions bijna €800.000 en Lamb Weston / Meijer zo’n €13.000 subsidie van de Provincie Zeeland.

Haalbaar door subsidie

Gedeputeerde Ben de Reu van de Provincie Zeeland noemt de samenwerking tussen de twee internationaal opererende agro-foodbedrijven wereldwijd uniek. ‘Met deze subsidie vanuit de Green Deal wordt dit project economisch rendabel’, zegt De Reu. ‘Zonder subsidie is de terugverdientijd te lang en is dit restwarmtesysteem financieel niet haalbaar. Dan zou de restwarmtekoppeling – en alle hiermee samenhangende energiebesparing – niet worden gerealiseerd. De facilitering in de projectontwikkeling  door het platform Smart Delta Resources (SDR) is daarbij een belangrijke steun in de rug geweest.’

______________

Over Lamb Weston / Meijer

Lamb Weston® is een wereldwijd toonaangevend merk in hoogwaardige aardappelproducten. De producten worden verkocht in meer dan 100 landen over de hele wereld. Lamb Weston / Meijer bedient markten in Europa, het Midden-Oosten, Afrika (EMEA), Brazilië en Rusland. Het bedrijf levert diepgevroren aardappelproducten zoals frites, Twisters®, Potato Dippers en Connoisseur Fries aan klanten in de Foodservice, Quick Service en Retail. Lamb Weston / Meijer levert ook gedroogde aardappelvlokken voor de voedingsmiddelenindustrie. Lamb Weston / Meijer is al meer dan 20 jaar leider in de industrie op het gebied van innovatie door het ontwikkelen van inventieve producten die gemak toevoegen aan de activiteiten van haar afnemers, en die het eten smakelijker maken voor hun klanten. Van de velden waar hun aardappelen worden geteeld tot proactieve partnerships met klanten, Lamb Weston / Meijer heeft een duidelijke duurzaamheidsambitie en legt de lat altijd hoger. Haar hoofdkantoor is gevestigd in Kruiningen (NL) en er zijn zes fabrieken: vier in Nederland, één in het Verenigd Koninkrijk en één in Oostenrijk. Lamb Weston / Meijer biedt werk aan 1.400 mensen.

www.lambweston.eu

Over Wiskerke Onions

Wiskerke Onions is een belangrijke speler in de uienverwerking en de export van uien. Alles in het bedrijf is erop gericht om de hoogste kwaliteit uien via de klanten op het bord van de consument te krijgen. Alleen de beste uien, sjalotten en knoflook komen door de strenge kwaliteitscontroles van Wiskerke Onions. Een diepgewortelde passie voor uien, een sterke handelsgeest en innovatieve automatiseringsoplossingen zijn al vier generaties de ingrediënten voor het succes van Wiskerke Onions. Wiskerke Onions is actief in 110 landen. Er werken 85 mensen.

www.wiskerke-onions.nl

Over Provincie Zeeland en Smart Delta Resources

Het project past in het beleid van de Provincie Zeeland dat verwoord staat in de Economische Agenda 2017-2021. Het past in de huidige maatschappelijke opgaven circulaire economie en energietransitie. Het project is een initiatief van het platform Smart Delta Resources (SDR), gefaciliteerd door de ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland, waarbij energie-intensieve bedrijven in de Delta-regio samenwerken om energie en grondstoffen uit te wisselen om de concurrentiepositie te verbeteren. SDR maakt de materiaal- en energiestromen van bedrijven zichtbaar en ontwikkelt businesscases om energie- en materiaalstromen uit te wisselen.

www.zeeland.nl