100 100 50 50

Lamb Weston / Meijer publiceert kernresultaten duurzaamheidsprogramma

Aardappelverwerker boekt flinke vooruitgang in realiseren duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020

Kruiningen, 19 februari 2015 - Lamb Weston / Meijer, producent van diepgevroren aardappelproducten en gedroogde aardappelvlokken, publiceerde vandaag haar derde duurzaamheidsverslag.

Het rapport toont aan dat er tussen 2012 en 2014 aanzienlijke vooruitgang is geboekt in de verduurzaming van haar bedrijfsactiveiten. Dat geldt voor alle fasen van de toeleveringsketen, van veld tot vork. De belangrijkste resultaten zijn: vermindering direct waterverbruik met 7 procent - of 285 miljoen liter - per jaar, vermindering direct energieverbruik met 21 procent per jaar en verhoging van de aardappelbenuttingsgraad  met 4,3 procent per jaar ten opzichte van referentiejaar 2008. Uitgaande van deze resultaten is Lamb Weston / Meijer goed op weg om de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020 te realiseren. Het volledige rapport is online beschikbaar op: www.lambweston-sustainable.com

 

Duurzame Zes

De duurzame aanpak van Lamb Weston / Meijer richt zich op zes specifieke gebieden - de duurzame zes -  die het meest verwant zijn aan de kernactiviteiten van de onderneming. Dit zijn: Water, Energie & Emissies, Aardappel & Afval, Medewerkers, Voedselveiligheid & Kwaliteit en Voeding & Gezondheid.

Er zijn concrete vorderingen geboekt bij het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020. Ten opzichte van het referentiejaar 2008 bespaart het bedrijf nu het equivalent van 114 olympische zwembaden zoetwater per jaar; is het jaarlijkse directe energieverbruik verminderd met het equivalent van 11.000 Nederlandse huishoudens en gebruikt het 51.600 ton minder aardappelen om dezelfde hoeveelheid eindproducten te maken, door flinke verbetering van de aardappelbenutting.

Daarnaast wordt er geen afval gestort en gaat bijna niets (0.3%) naar verbranding. Inmiddels vindt 99,7 procent van onze bijproducten en reststromen – samen goed voor 300.000 ton voornamelijk op aardappel gebaseerde materie - een nuttige herbestemming. Ook gebruikt Lamb Weston / Meijer  gezondere frituuroliën en minder zout en voert het productinnovaties door die bijdragen aan een product dat voldoet aan de huidige mondiale voedseltrends.

Bas Alblas, CEO bij Lamb Weston / Meijer: "Als we willen dat onze sector werkelijk duurzamer wordt, moeten we ons richten op de totale keten. Daarom geloven wij in het creëren van gezamenlijke waarde bij alles wat we doen. Als wij als bedrijf op de lange termijn relevant willen zijn, moeten we op allerlei manieren samenwerken met diverse belanghebbenden. Duurzaamheid is essentieel voor ons bedrijf en dé manier waarop wij zaken doen. We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om een ​​actieve en leidende rol te spelen op het gebied van duurzame ontwikkeling in onze sector.''