Samen tegen voedselverspilling

Samen met andere Nederlandse bedrijven, organisaties, wetenschappers, overheid én consumenten komt Lamb Weston in actie om in 2030 voedselverspilling met de helft te verminderen in de gehele voedselketen, van grond tot mond. Want samen bereiken we minder. Minder voedselverspilling!

Het nieuwe initiatief ‘Samen tegen voedselverspilling’ is deze week gelanceerd in de Verspillingsfabriek te Veghel. De afzender is de Taskforce Circular Economy in Food, die bestaat uit een groot aantal bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de overheid. De Taskforce heeft de ambitie om in 2030 voedselverspilling met de helft verminderd te hebben ten opzichte van 2015. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt de komende vier jaar in totaal 7 miljoen euro vrij om de ambities van de Taskforce te ondersteunen. Het geld wordt geïnvesteerd in innovatie, onderzoek,monitoring en voorlichting.
 

Onze inzet tegen voedselverspilling

Sinds 2011 hanteren wij een integrale duurzaamheidsstrategie met zes kernthema’s en sector leiderschap voor verduurzaming van de aardappelketen. ‘Aardappel & Afval’ behoort tot onze top 3 duurzame focusgebieden, waarbij wij stellen ‘afval bestaat niet’ (vanuit de circulaire economie gedachte).

Onze doelstelling voor 2020: ‘Verhoging aardappelbenutting per ton geconsumeerd eindproduct met 10%, maximaliseren verwaarding bijproducten en afvalstromen en het stimuleren van bewustere consumptie in de keten. Tezamen zal dit leiden tot een kleinere ecologische voetafdruk, waarbij minder land en hulpbronnen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid eindproduct te produceren.
 

Voorkomen, verminderen en verwaarden

Bij het aanpakken van verliezen en (voedsel)verspilling in de aardappelketen, sturen wij op voorkomen, verminderen en verwaarden.

1. Voorkomen: wij hebben ons ten doel gesteld om de aardappelbenutting te verbeteren met 10% in 2020 versus 2008. Dit betekent dan we dan 10% minder grond- en hulpstoffen nodig hebben per ton eindproduct (bevroren voorgebakken aardappelproducten en/of gedroogde aardappelvlokken).

2. Verminderen: wij helpen onze klanten om minder friet te verspillen in hun restaurants, middels pilots om verspilling te meten en te reduceren bij bereiding en uitserveren (ultiem doel max. 1% friet verspild).

3. Verwaarden: wij hebben een apart innovatieprogramma gedefinieerd voor valorisatie van reststromen. Strategie is om deze hoger te verwaarden op de ‘Ladder van Moerman’. Dit programma is volop in uitvoering  en gericht op voorkomen, verminderen en valoriseren van reststromen (aardappelbijproducten, maar ook water en restwarmte). Per reststroom wordt op basis van een gedegen analyse gericht gewerkt naar een oplossing die zowel qua duurzaamheid als businesscase positief uitpakt. Het ultieme doel is om reststromen zo hoog mogelijk te benutten op de ladder van Moerman en kringlopen te sluiten direct of indirect als voedsel(ingrediënt), dat we liefst zelf benutten in een van onze producten.